artisti ceris,archivio d'arte,archivi, pittori,scultori,artisti,siti d'arte,siti personali,arte,arte,arte,arte,arte . artisticeris

      .

Zlatko Krstevski

 

Opera presentata al Progetto Typewriter" Anno 2008
 
Zlatko Krstevski
Biografia
Zlatko Krstevski rođen je 2. avgusta 1969. godine u Prilepu. U Skoplju je završio školu za primenjenu umetnost - odsek slikarstvo. Organizovao je 23 samostalne izložbe stripa i slika. Učestvovao je na 300 međunarodnih izložbi, festivala,kongresa i salona iz oblasti na stripa, karikature, slikarstva,mejl-arta i performansa. 2005. godine završio je obuku za kustosa u Basak Senovi - Turska . Rukovodi Centarom za vizuelnu umetnost "VIZANT", organiziuje međunarodne projekte vezane za vizuelnu umetnost: mejl-art, strip, karikatura, video-art, art performans kao i promocije kulturnog nasleđa.
 
Indirizzo: Dimo Narednikot 58 97500 Prilep. Macedonia
E-mail: vizant@mt.net.mk
Tel.: 048-430-365
Website: http://www.vizant.org.mk
Links: www.guzzardi.it/arte/archiviomailart/artistimailart/krstevski.html

frecciadestra.GIF (4027 byte)

 

 
logcerisarte.gif (3443 byte)
Contenitore d'Arte Moderna e Contemporanea